500.000

  • Xuất xứ: Tân Ban Nha
  • Vùng làm vang: –
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon
  • Loại rượu vang: Rượu vang đỏ
  • Nồng độ cồn: 13.5%
  • Thể tích: 750ml
.
.
.
.