320.000 299.000

  • Quốc gia: Rượu vang Chile
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon
  • Loại rượu vang: Vang đỏ
  • Nồng độ: 13,5%
  • Dung tích: 750ml
  • Khoảng giá: Từ 200k – 400
.
.
.
.