400.000

  • Quốc gia: Rượu vang Tây Ban Nha
  • Giống nho: Moscato
  • Loại rượu vang: Vang trắng
  • Nồng độ: Từ 11% – 13,5%
  • Dung tích: Chai 750 ml
  • Khoảng giá: 300k – 500k
.
.
.
.