350.000 320.000

– Xuất xứ: Pháp
– Giống nho: Cabernet sauvignon
– Nồng độ: 13.5%
– Vintage: 2019
– Dung tích: 3 lít
– Màu sắc: Rubi thẩm của nho chín

Danh mục:
.
.
.
.